சுக மான புண்டை இற்கு நல்ல செக்ஸ்

tamil sex

அவள் சுன்னியை பிடித்கொண்டே எழுந் சுன்னியை மேலும் கீழும் அழுத்த்னால். நான் அவள் தொழில் சாய்ந்தபடியே நடந் பாத்ரூமில் சென்று அவள் குழோசத்தில் இருந்தபடி என் சுன்னியை ஆத்தா நான் ம்ம்ம்…. என்று அவள் தலையை பிசைந் கொண்டே நின்றேன். அப்போ சுன்ணி அவள் முகம் மற்றும் முளைக்ளில் கண்சியை பாய்ச்சிய.பின் கட்டிப்பிடித்த்தபடி அங்கேயே நின்று குழித்த்தோம். அப்போ நான் அவளிடம் நீ இதற்கு முன் ஒடத்த்ண்டா என கேட்டேன். அவள் ஆம், அவள் பாய் பிரண்ட் அவளை 3 முறை ஒடத்திருக்கிறான். மூன்று முறையும் அவன் ஆனுரை போட்டு ஒடத்த்தால் நல்ல சுகம் கிடைக்க வில்லையாம். மட்டுமின்றி அவன் இவரை அவள் பூந்டையை நாக்கியதே இல்லையாம் என்று சொல்லி, நீ தான் ரொம்ப கீரெட் என்று கட்டி பிடித்த் என் மார்பில் சாய்ந்தாள். பின் அடிக்கடி இருவரும் ஒடத்திருக்கிறோம். இப்போ அவள் பாய்பிரந்டை திருமணம் செய், இருவரும் பாயில் செட்டில் ஆயினார்.

என வய 40 . என மனைவிக்கு 36 நன்றாக சிவப்பாக இருப்பாள். 36 இன்ச் சைசில் மார்பக்ங்கள். எங்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள். இன்டர்நெட்டில் தமிழ் டார்த்தியில் வரும் செக்ஸ் கதைகளை படித்தித் படித்தித் , எனக்கு ஒரு விசித்திதிரமான எண்ணம் ஆல பதிந்த விட்ட. அதாவ என் மனைவியை வேறு ஒரு நபர் கூட படுக்க வைத்த பார்க்க வேண்டும் என ஆசை ஏற்பட்டு நாளடைவில் அ தீவிர வெறியாக மாறிவிட்ட.

ஆநால என மனைவியோ என்னதான் படித்திதாவள், மாதர்னாக இருப்பாள், இரவில் நாங்கள் தனிமையில் இருக்கும்பொழு என்னுடன் சேர்ந் இன்டர்நெட்தில்செகஸ் வீதியோக்காலை ரசித்திதி பார்க்க கூடியவள் என்றாலும், என ஆசைக்கு உடன்பட மறுத்த் விட்டாள். சம்மதிக்க மாட்டாள் என தெரிந்தாலும், நான் என முயற்சிகளை கை விடவில்லை. திரும்ப திரும்ப என் ஆசையை கூறி இதில் ஒன்றும் தவறில்லை, வீடு சாப்பாடு சலிக்கும்பொழு , ஒரு மாற்ரத்த்க்காக ஓட்டல் சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிடுவ போல் இ இன்றைய கால கட்டடத்ல் உயர் குடும்பங்களில் பரவி வரும் ஒரு பழக்கமாக உள்ள என கூறி மூளை சலவை செய்ம் என மனைவி மனம் மாறவில்லை. சரியான சமயம் வரட்டும் என காதத்ருந்தேன்.

என் வீட்டின் ஒரு பகுதியிலேயே நான் என அலுவலகத்த்ை நடத்த் வந்தேன். பக்கட்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் இருந் தொழில் நிமித்தம் என அலுவலகத்த்க்கு அடிக்கடி வரும் ஒருவரின் அறிமுகம் கிடைத்தத். . இளவய. கருப்பாக இருந்தாலும் , கலையாக கவர்ச்சியாக இருப்பார். இன்னும் திருமணமாக வில்லை. பெண்கள் விசயதத்ல் மன்மத ராஜா என தெரிய வந்த. என அலுவலகத்த்க்கு வரும் சாக்கில் , என வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் திருமணமான ஒரு பெண்ணை பார்க்கத்தான் அடிக்கடி என அழுவககம் தேடி வருகின்றார் என தெரிந்த. ஆடத்தான் அவர் நிறுவனாத்த்ல் உள்ள திருமணமாகாத இன்னொரு பெண்ணையும் மடக்கி பழகி வருகின்றான் எனவும் தெரிந்த.

Comments