வாசகர் கதை பதிவுகளை நீங்கள் இங்கே காணலாம். எங்களுக்கு கதைகள் அனுப்ப –Submit Story

மேலும் உதவியிர்க்கு – Contact Us

STORY TITLE STATUS (PUBLISHED/PENDING)
சூத்துREJECTED - COPIED STORY
அம்மாவின் இரண்டாவது திருமணம்JAN 12 - 10:30 PM
என் நண்பனின் அம்மாUNDER REVIEW
அக்காவின் தோழியை ஓத்த கதை பாகம்JAN 11 - 10:30 PM
என்னோட முதலிறவுUNDER REVIEW
ஒரு பெண்ணின் கட்டுக்கடங்காத காமம்-1UNDER REVIEW
டீச்சரை மிரட்டி ஓத்த கதைUNDER REVIEW
என் அப்பாவின் மனைவி என் மனைவிUNDER REVIEW