முலையில் பச்சை குத்திய பெண் ஆடை காலத்திய புகை படங்கள்

Mulaiyil Pachai Kuththiya Pen Aaadai Kalattiya Pugai Padangal

வீட்டில் காதலனும் காதலியும் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவளது காதலன் ரொம்ப நாட்கள் ஆகா பார்க்க ஆசை பாட்டத்தை அவள் திடீர் என்று கலட்டி காட்டுகிறாள். இவளிடம் இப்படி ஒரு மெய் மறக்கும் அம்சம் இருப்பதை பார்த்த உடன் அவளது முலைகளில் பசி குத்தி யை கண்டு அவள் மீது இன்னும் காதலில் விழுந்து விட்டான் அவள் செய்யும் ஒரு ஒரு செட்டைகளையும் மொத்த மாக புகை படம் எடுத்து காட்டிய படங்கள் தான் இவை.

Comments