சுவையான இருபதுகளில் முதல் முறை காமம் பூக்கும் தருணம்

Suvaiyaana Irubathukalil Muthal Muraiyaaga Kaamam Pookkum Tharunam

ஒரு மரத்தில் முதல் முறையாக ஒரு பழம் ஒன்று காய்க்கும் பொழுது அது எப்படி சூப்பர் ஆகா இனிப்பாக இருக்குமோ அப்படி தான் இந்த பெண்களும். சுவையாக இருப்பார்கள்.   அதிரும் இங்கே சித்தரிக்க பட்டு இருக்கும் முலை படங்களை பார்க்கும் பொழுது அது என்னுடைய தடியை தாண்டவம் ஆட செய்கிறது.

Comments