காம படம் காட்டும் செக்ஸ்ய் வேலைகாரி மஜா மல்லிகா

Kama Padam Kaanbikkum Chella Velaikaari Maja Malliga

புண்டை காம படம்

சுகம் தருவதற்கு மஜா மல்லிகா என்று ஒரு வேலைகாரி இருக்கும் பொழுது வீட்டுக்காரி என்று ஒருதியிர்க்கு அவசியம் இல்லாமல் பொய் விட்டது. இப்படி இந்த வேலைகாரி உடன் கழித்த சில காம இரவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாக இங்கே பார்பதற்கு சரியான வ தருணம் இது தான்.

இவள் பேசுவது கம்மி ஆனால் சிரிக்கும் சிரிப்போ மிகவும் அதிகம். பழிச்சு என்று காமெராவை நோக்கி பார்த்ததும் இவள் வெட்கம் கொண்டு சிரிபதனை பாருங்கள். பிறகு கொஞ்சமாக இவளது கூதியை பிடித்து நொண்டி தடவும் பொழுது, அவள் இன்னும் மேலும் வெட்கம் கொண்டு சிரித்தாள்.

ஆனால் இப்பொழுது தான் கிளைமாக்ஸ் செல்கிறார்கள். இன்னும் என்ன வெல்லாம் இந்த ஜோடிகள் செய்ய போகிறார்கள் என்று பொருது இருந்து பாருங்கள்.