பெருத்த முலையும் பருத்த குண்டியும் பார்க்க சலிக்காது

Perutha Mulaiyum Parutha Kundiyum Parka Salikaathu

 

உடல் பருமனை இன்று யாரும் குண்டா, குண்டாடி என்றலெல்லாம் கேளி செய்து விட முடியாது. நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் இன்று உடல் பருத்து தான் திரிகிறோம். நம் வாழ்க்கை முறையும் அப்படி மாறிப் போய் விட்டது.

ஆனால் இயல்பாகவே சில குண்டுப் பெண்களை பார்க்கும் போது நமக்கு காமம் சார்ந்த சில சந்தேகங்கள் வரவே செய்யும். ஆஹா இவள் முலை கைக்கு அடங்குமா, இப்படி பால் வாடி பெரு முலைகளாக பெருத்து தொங்குகிறதே.

இவள் பாடி அளவு என்ன, ஆகா குண்டி இப்படி குலுங்கி சரிந்து நம்மைச் சாய்கிறதே இவள் பேண்டி அளவு என்ன என்றெல்லாம் நாம் கற்பனையில் காமக் கணக்கு போட்டு பார்த்தாலும், பெரிய அமுல் பேபிக்களான இவர்கள் முகம்  பெரும்பாலும் குழந்தை முகமாக இருந்து கொஞ்சத் தான் தோன்றும் காமம் பின்னுக்கே தள்ளப்படும்.

Comments