உகம் தாங்க முடியாலை கொடு உன் பூளை பிடித்து கொள்கிறேன்

sugam thaanga mudiyalai kudu un poolai pidithu kolkiren

சரி சரி. நான் சொன்னது தப்பு. அப்படி மங்க என்னதாண்டி சொன்னா- மங்க சொன்னா. அவங்க பக்கதிதஹூக்கு பொர்சன் அகிலா மாமி அவள் மருமகளை ஒக்கவிதாம பாடா படுத்தராலாம் . பாவம் அந்த சின்ன பொண்ணு. கல்யாண ஸீர் பாக்கி இருக்குன்னு அவளை கொடுமை படுட்த்ஹாரா.அவ புல்லை கிட்ட இப்ப அவளுக்கு நீராம் சரி இல்லை. குழந்தை பிறந்தா நாம எல்லோரையும் பாதிக்கும். அதுனால நீங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாதம் தனியாகதிதஹான் இருக்கணுண்னு சொல்லிட்தா.

அந்த பூண்டாய் மவனும் அம்மா சொன்னதை எடுதித்ஹு கீட்து புது போந்டாடுடி கூத்தியை காய விடரான். பாவம் அந்த சின்ன பொண்ணு. ஒரு மாதம் கூட முழுசா ஒதிதஹு இருக்க மாட்தா. இப்போ அவ கூத்தி பாடும் பாட்டை வேக்கட்த்ஹைய் விட்டு மங்காவிடம் சொல்லி இருக்க. மங்கா வந்து என்னிடம் சொன்னா. அதுனால தான் நானும் அவள் மீள் பரிதாபம் கொண்டு சோகமா இருந்தீன். நீங்க என்னதானா என் பூந்டைக்கு அரிப்பு தாங்க முடியவில்லை. மங்கா என் கூத்தியை ரொபபித்து போய்டுதான்னு வாய்க்கு வந்தபடி பீசரீங்க. சாரிதி குட்தி தீவகி பூண்டாய். தப்பா எடுதித்ஹுக்காதீ. சும்மா விளையாத்டூக்கு தான் சொன்னீன். பொதுவா அந்த மங்கா வந்தால் நான் உன் கூத்தியில் ஒதிதஹு கொடுக்கிற சந்தோஷட்தஹைய் விட அவ பீசர விதம் விசயம் உன் பூந்டிைல தண்ணியீ வரவழைதிதஹு விடும் என்று உனக்கீ நல்லா தெரியும் கண்ணு. அதுனால தான் சொன்னீன். எப்படியோ கூத்தி ஒப்பி நீர் ரொம்பிணா நல்லது தாணீ. எனக்கும் சுலபம். சரி எல்லாம் நல்லத்துக்கு தான். . இன்கீ பாரு. தமிழும் மலரும் இல்லை. நீ என்னை வாண்னு கூப்பிடுவதார்க்கு முன்னால் நான் கூப்பிதிறீன் வா. வந்து ஒக்கலாம். பெண்கள் இல்லாமல் வீட்டில் நாம் மட்தும் தனியாக இருந்து ஒதிதஹு நாள் ஆச்சு இல்லை.

தீவகி தான் காதித்ஹு கொண்டு இருக்கா. எப்போ தமிழும் மலரும் ஊருக்கு போனார்களோ அப்பவீ தீவகி முடிவு பண்ணி விட்தா. இந்த தடவை அவங்க வரும் வரை தினமும் மூணு முறையாவது ஒக்கணும். முடிந்தால் பகலிலும் ஒக்கனும்ன்ணு. சரி நீங்க ஆசையா கூப்பிடும் போது வர மாட்தீன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி விட்டு பேட் ரூமுக்கு போய் ஒரு மெழிலிசு னாய்டியை போட்துகொண்டு பேதில் ஒக்காந்து கொண்டு இருந்தா. சண்முகம் அவள் பக்கதிதஹில் ஒக்காந்து கொண்டு அவள் தொழில் கைபோட்து அவளை தான் பக்கம் இழுதிதஹு ஒரு முதிததம் கொடுதித்ஹான். அப்படியீ அந்த பெரிய மாள்கோவா மாம்பழங்களை நைதடியுடன் சீர்திதஹு அமுக்கினான். போரும் வலிக்கிறதுண்னு சொல்லி ஆவழீ தான் னாய்டியை தலை வழியாக கயததி தான் தொங்கும் முளைகளை சண்முகாதிடிஹூக்கு தந்தால். வாய் வைய்தித்ஹு சாப்பி மூலை காம்பை கடிட்தஹான். அக்குள் முடியை கொததினான்.அவள் முளையை எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் வரை வாய்க்குள் வைய்தித்ுக்கொண்டு சப்பினான். அவன் சப்ப சப்ப அவள் முணக்ினாள். கொஞ்ச நீராம் கூட சாப்பி இருக்க மாட்தாண் சண்முகம்.

Comments