தினசரி வேளைகளில் இதுவும் வேலைகாரிஇற்கு வேலை தான்

House Maid Now Has A New Task

Tamil House Maid

என்னுடைய வீட்டு வேலைக்காரியை பற்றி நான் சொல்லவா, அவள் தினசரி வீட்டு வேலைகள் செய்து மட்டும் இல்லாமல். அவள் எனக்கும் செயர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும். அதாவது அவள் என்னுடைய பூலை பிடித்து நல்ல குலுக்கி கொண்டு அதில் இருந்து கஞ்சி வர வரைக்கும் அவள் என்னுடைய தடியை பிடித்து குலுக்க வேண்டும்.

Comments