கணவனு காக நான் செய்த நோண்டும் வீடியோ

Kanavanu Kaaga Naaan Seitha Samaaan Nondum Video

வேலை வேசி யாக என்னுடைய கணவன் கொஞ்ச நாட்களுக்கு வெளி ஊருக்கு செல்கிறேன் அது வரைக்கும் இனால் உன்னை ஓக்காமல் இருக்க முடியாது என்றனு சொன்னான்.  அதர் காக நான் இப்படி என் சாமான்களுடன் கை வேலை செய்யும் ஒரு வீடியோ வை நான் தயார் செய்து அவனு காக தயாரித்தேன். இது அவனுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் தான்.

Comments