வேலம்மா கனவுகள் : இரண்டு பிரச்சனை

Velamma Dreams : Kanavan Otha Ol

வேலம்மா வின் புதிய திறமைகளை காடடி அவல எல்லா தொடரையும் நமது மூடை ஈரல மாக கிளப்பி விடுவாள். இந்த தொடரிலும் வேலம்மா யின் கட்டில் அனுபவத்தை நம்முடன் பகிகிறாள்.  இந்த தொடரில் வேலம்மா கணவன் ஒத்த ஒல கலை அவள் எப்படி தன வுடலை வைத்து சம்மளிக்கிறாள் என்று பாருங்கள்.

இந்த பகுதியை தொடர்து படிக்க Velamma Dreams Kanavan Otha Ol என்ற இணையதளத்திற்கு செல்லுங்கள்.

Comments