வேலம்மா கனவுகள் : நாகா லைர்க்கு போகும் வேலா

Velamma Dreams : Naga Lairkku Senru Koothu Aditha Vela

வேலம்மா வின் புதிய திறமைகளை காடடி அவல எல்லா தொடரையும் நமது மூடை ஈரல மாக கிளப்பி விடுவாள். இந்த தொடரிலும் வேலம்மா யின் கட்டில் அனுபவத்தை நம்முடன் பகிகிறாள்.  இந்த தொடரில் வேலம்மா  நாகா லைர்க்கு  சென்று அனுபவித்த அனுபவத்தில் வுடலை வைத்து சம்மளிக்கிறாள் என்று பாருங்கள்.

இந்த பகுதியை தொடர்து படிக்க Velamma Dreams  என்ற இணையதளத்திற்கு செல்லுங்கள்.

Comments