காட்டிற்கு வுள்ளே வா சப்பி சப்பி எடுக்கிறேன் உன்னை

Kaatirkku vulle vaa sappi sappi edukkiren unnai

நானும் அவளும் மாட்டும் தான் அந்த காட்டில் வேற யாரும் இல்லை. வெட்ட வெளியில் புள் வெளியிற்கு மத்தியில் அவல வுள்ளே எனது பூளை விட்டால் எப்படி இருக்கும். அனால் இதை போல நீஎங்கள் நேசத்தில் போட்டு பார்த்தல் தான் தெரியும் அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்பது.

Comments