ஆபீஸ் முதாளியின் காரில் அவர் பூல் உம்பிய

Office Muthalaali Caaril Pool Umbiya Muthalaali

எனது ஆபீஸ் PA கூட ரொம்பவும் நேருக்க மாக ஆகி விட்டேன். ஆலது சுகம் தரும் வாயை வைத்து என் சுன்னியை எனது காரில் வைத்து அருமையாக உம்பினால். அழாகான பெண்கள் கைகளில் பூளை கொடுத்து விட்டால் அது குரங்கு கையில் பூல் மாலையை கொடுப்பது போல தான் இருக்கும்.

Comments