காரில் முலை காம்புகளை பிசைத்து விரல் விட்டால்

Caarril Mulaiyai Kasakki Pisaithu Viral Vitaal

அழகிய காதலியை ஓப்பதற்கு இடம் தெரிய வில்லை. அதர் காக என் காரை எடுத்து சென்று ரகசிய மாக அவள் கூட செக்ஸ் காரில் லையே எங்களது காரியத்தை முடித்து கொண்டோம். எங்களுக்கு இது தான் முதல் முறை அனுபவம். அவள் வண்டியில் அம்மண மாக ஆகி அவளது சாமான்களை விரித்து காட்டினால்.

Comments