காதலியை வெளியே ரகசிய மான இடத்தில மூடு ஏற்றினான்

Kaathaliyai Ragasiya Maana Idatirkku Alaithu Senru Moodu Ettrinaan

ஒன்னும் தெரியாத பாப்பா மாதிரி இவள் இருந்தாலும். மூடு ஏற்றினால் இவள் கை கள் சிறிது அளவு கூட தடுக்காமல் என்னும் அதிகம் ஆகா சேட்டை செய்ய சொல்லி அணைக்கிறது. இவள் வெட்க பட்டு கொஞ்சம் அவளது காதலனை ஒதுக்கி விட்டாலும் அவளது செக்ஸ்ய் யான உடல் காடுமானத்தை அவன் இன்று ஒரு ருசி பார்க்காமல் விடுவ தாக இல்லை.

Comments