கலூரி காதலனால் ஆடை கலட்டி ஒக்க பட்டால்

kaloori Kathalanaal Aadai Kalatti Okka Pataal

இவள் தான் என் கலூரி காதல் நானும் அவளும் இரண்டு வருஷம் ஆகா காதலித்து கொடு வருகிறோம். இது தான் முத்தக் முறை அவள் எனக்கு அவள் சாமான்களை காட்டியது.  என் முன்னாடி அவள் காமெராவை வைத்து கொடன்னு அவள் தந்து ஆடைகள் அனைத்தையும் கலட்டி விட்டு அவளது சொத்துகளை எனக்கு கட்டினால்.

Comments