உதடு இறுக்கி காதளியிர்க்கு வெட்டவெளி முத்தம்

Uthadu Udan Uthadu Inaithu Kaathaliyirkku Vetta Veli Mutham

 

முன்ன போல் இல்லை,  இப்பொழுதெல்லாம் அன்பு காதலியிற்கு முத்தம் கொடுக்க இடம் தேடி அலைவதே பெரும்பாடாக இருக்கிறது. என்ன தான் உள்ளு குள்ளே ஆயிரம் ஆசைகள் பூட்டி வைத்திருந்தாலும், அதனை எல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு ஒரு சரியான இடம் கிடைப்பதில்லை.

அடர்ந்த, காட்டுப்பகுதி உள்ளே சென்று அன்பு காதலியின் ரசகுல்லா உதடுகளின் மீது முத்தமிட்டு முதலில் மூடு ஏற்றுகிறான். காமம் சூடு பிடிக்க இருவரும் கொஞ்சி கொண்டு காம சுகத்தினை பரிமாறிக்கொள்ள தொடங்கினர்,

மேலே ஓர் அளவிற்கு இவளைச் செய்த பிறகு, கீழே இவளது முலை காண்புகள் இரண்டும் நட்டுக் கொள்ள, அதன் மீதாக நாக்கினை வசதியாக வைத்துச் சுவை பார்த்தான். இப்பொழுது தான் தங்களது அந்தரங்க வாழ்க்கையின் முதற் நிலையில் இந்த ஜோடிகள் இருக்கிறார்கள் போல.