நல்ல குனிஞ்சு வாங்கும் நயமான நாட்டுக்கட்டை

Nalla Kuninchu Vangum Nayamana Nattukattai

படிச்சவன் படிக்காதவன், பரதேசி பண்டாரம் வரை உடல் பசி பொதுவானது தான். இப்போ தான் பசிக்கணும், இப்போ தான் ருசிக்கனும், இப்படி தான் புசிக்கணும்னு எந்த புண்ணாக்கு புரோட்டோகாலும் கிடையாது.

ஆனால் இன்று வரை மனிதன் சாதி, இன, மதமாக பாகுபடுத்திக் கொண்டாலும் பொதுவில் அத்துணை பேரும் வேட்டையாடும் சமூகமாகவே இருக்கிறோம். அந்த அத்துமீறல் தான் பல பாலின வன்முறை சிக்கலுக்கு வழி வகுத்து விடுகிறது. நிச்சயம் பலனை ஏதிர்பார்த்து ஆண் ஆதிக்க நிலைக்கு உடன்பட்டு தான் இப்படி காமப் பசி அடங்குகிறது என்றாலும் தேவையும், தாகமும் பெண்ணுக்கும் உண்டு.

அந்த ஒரு பரஸ்பர புள்ளியில் தான் இந்த வகை நாட்டுக்கட்டை ஓழாக இருந்தாலும் நியாயமாக, நயமாக நிகழ வேண்டும். இச்சை தேடி பெண்ணிடம் பிச்சை கூட எடுக்கலாம் ஆனால் இம்சை கூடவே கூடாது.

Comments