பார்க்கில் இருக்கும் பொது ஜோடிகள் மேட்டர்

tamil sex

எங்க வீத்துக்கு வந்திடு. தந்து அங்கீ வந்திடும். அங்கீ உன் ஜொலியை வசிக்கிறாளாம் என்றாள். நான் அதுபோல அந்த சனிக்கிழமை வனஜா வீத்துக்கு சென்றீன். இன்று நான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக தூக்களாக மீக்கப் போட்துக் கொண்டிருந்தீன். நான் சென்ற கொஞ்ச நீராதிதஹில் தந்து தாண்டவாராயன் தான் அங்கு வந்து விட்டார். எங்களுக்கு காபிக்கொடுதிதஹ வனஜா என்னையும் தன்துவையும் அவளது பெடறூமை யூஸ் பண்ணிக்கிற சொல்லி விட்டு அவள் ஹாலுக்கு சென்று விட்டாள். நான் பெடறூமுக்குள் செல்ல தந்து என்னை வாரி அனைதிதது முதிததமிட்தார். அவிர் கைகள் பரபரவென என் முதுகு குந்தி எல்லாம் தாடவா நான் சீக்கிரம் முடிதிதது விட வீந்தும் என்ற நினைப்பில் வீக்கம் வீக்கமாக என் டிரஸ் முழுவதும் அவிழ்தித்து விட்டு அவிரையும் அம்மானமாக்கினீன். செதுக்கிய சிற்பம் போல இருந்த என்னை அவர் வெறிதிததுப் பார்திதது ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார். நான் அவரை நோக்கி கையை நீதிதி.

நான் அம்மானமாக விரிதித்துக் கொண்டு நின்றாலும் அவர் வீறு ஏதோ சிந்தனையில் இருந்தார். அப்போது தான் கவனீதிதஹீன் முன்பு விறைதிததுக் கொண்டு நின்ற அவர் சுன்ணி இப்போது துவந்து கிடந்தது. நான் புரியாமல் அவர் பூழைப் பிடிதிதது அழுட்த்ஹமாக உருவியபடி வாங்க ஸார்.. எனக்கு அரிக்குது.. வாங்க செய்யலாம் என்றீன். ஆனால் அவர் முகதிதிஹில் ஒரு பயம் கலந்த உணர்வுதான் தெரிந்தது. நான் எப்படி உருவினாலும் அவர் சுன்ணி எழுந்திருப்பதாகத் தெரியவில்லை. நாநீ அவரை இருக்கமாகத் தழுவி அணைக்க அவர் அதிலிருந்து விடுபகதவீ விரும்பினார். ஏதோ பத்தர்ரதிததுதான் இரும்மா.. சித்ரா இரு.

என்றபடி என்னிடமிருந்து விளக்கினார். எனக்கு ஒன்றுமீ புரியவில்லை. நான் போகவா- என்றதற்கு அவர் ம் என்றார். நான் பாவாடையை மட்தும் எடுதித்துக் கடதக் கொண்டு ஹாலுக்கு வர வனஜா குழப்பதிததுதான் என்னைப் பார்ட்தஹால். நான் உள்ளீ நடந்ததைச் சொல்ல அவள் இரு என்னாச்சுன்னு பாதிததுட்டு வார்றீன் என்றபடி உள்ளீ சென்றாள். சில நிமிடங்களில் உள்ளீ வனஜாவும் அவரும் வெறியுடன் ஒல்ப்பது வெளியில் இருந்த எனக்குப் புரிந்தது. அழகுப் பதுமையாக நான் இருக்கும் போது என்னை ஒக்காமல் சிறிதும் கவர்ச்சியோ அழகோ இல்லாத வனஜாவை அந்த ஆள் ஒதிதஹது எப்படி என்று எனக்குப் புரியவில்லை. கொஞ்ச நீராம் களிதிதது இருவரும் உடைகளுடன் வெளியீ வர அவர் சித்ரா வனஜா எல்லாம் சொன்னாள். ஓக்கீ. ஒண்ணும் பிரச்சினையில்லை. உன் லோன் இந்த வாரமீ சாங்க‌ஷன் ஆகிவிடும் என்று சொல்லி விட்டுச் சென்றுவிதிதார். நான் அந்த ஆளுதான் ஒக்காமலீ என் நோக்கம் நிறைவீரியது என்றாலும் அந்த ஆள் அப்படிப் பண்ணியது ஒக்கக் காதித்ஹிருந்த என்னை ஒக்காமல் வனஜாவை ஒதிதஹது என் பெண்மையைக் கீவாலப் படுதித்ஹியதாகவீ உணர்கிறீன். எனக்கு அவரின் செயலுக்கான சரியான காரணம் புரியவில்லை. அழகுப் பெட்தக்கமாக அம்மானமாக என் பூந்டையையும் முளையையும் விரிதித்துக் காண்பிதிததும் என்னிடம் ஈடுபாடு வராமல் சிறிதும் எனக்கு இடாகாத வனஜாவை மட்தும்.

Comments