புல்வெளியில் புதுப் பனித்துளி பாய பரம காம சுகம்

Pulveliyil Puthu Panithuli Paya Parama Kama Sugam

 

வெட்டவெளியில் விளையாடி பார்க்கும் ஆன்ட்ராய்ட் பொம்மைகளோ இவர்கள். புல்வெளியில் புதுப் பனித்துளி பாய பரம சுகத்தை அனுபவித்து மகிழும் இவர்களுக்கு தாங்கள் மட்டுமே, அந்த சூழலில் வாழ்வதாக அல்லது சுகத்தை சுகிப்பதாக வைத்துக் கொண்டாளும் அவர்கள் நவீன ஆதாம் ஏவாளைப் போல் தான் ஆடைகளோடு ஆலிங்க சுகத்தை அனுபவிக்க ஆயத்தமாகிறார்கள்.

அதோ அந்த பருவ பெண் குட்டி பரவசமாய் அவனுக்கு ஒத்துழைக்க அவனை அவளை புல்வெளியில் வைத்து முத்தமிட்டுக் கொண்டே மூடாக்கி அவள் புண்டையை விரல் போட்டு பதப்படுத்துகிறான்.

பிறகு பதமாய் அவளை புல்வெளியில் படுக்க வைத்து பரம பதம் ஆடி அவளோடு காம சுகம் அனுபவிக்கிறான். இந்த சல்லாப இளம் ஜோடிக்கு சந்தோஷமாய் சபாஷ் போடத் தான் தோன்றுகிறது. இளம் கன்றுகள் மட்டும் அல்ல இளமையும் பயமறியாது.

Comments