சுவர் ஓரம் ஆக சிலுக்கு முலைகளை பிடித்து காம சுகம்

Suvar Oram Aaga Ethir Veeetu Auntyai Veithu Villangam

Neighbour Aunty Tamil Boobs

மதியம் நேரத்தில் உணர்வு விடுமுறைகாக வரும் பொழுது என்னை ஓரம் ஆக வர வைத்து என்னுடைய காமத்தை தூண்டி இவள் என்னை வளைத்து போட்டாள்.அந்தரங்க உன்னர்வுகள் அனைத்தயும் ஒன்றாக காமம் சொக்க ஏழுக்க, நானும் அவள் விரித்த வலையில் அங்கயே விழுந்து விட்டேன்.

வேலையிர்க்கு நேரம் ஆகிறது நான் சிக்கிரம் ஆக கிளம்பப வேண்டும் என்று நான் அவளிடம் சொன்னேன். நான் சொல்வது அவஎதையும் இவள் கேட்காமல். என்னுடைய கைகளை எடுத்து அவளது மூடு வந்த முலைகள் மீது வைத்து அழுத்தினாள்.

அத்துடன் விட வில்லை.பிறகு அவளது சாரியை தூக்கி காண்பித்து அவளது செக்ஸ்ய் முடி நிறைந்த கூதியையும் சிறப்பாக என்னிடம் காண்பித்தாள் இந்த நாட்டுக்கட்டை மங்கை ஆனவள்.