காட்டு புண்டையில் காட்டு தான மான செக்ஸ்

Tamil koothi

எடுக்க வீந்தும் என்ற ஒரு ஊதித்ஹியினைக் கதைப் பிடிதிதது பெரிய சிக்கலில் இருந்து விடுபபட்டத்தைச் சொல்கிறீன். நான் வயசுக்கு வந்து சில வருடங்கள் ஆகியிருந்தன. அப்பொழுது நான் ரொம்ப ஷிலிம்மாக அழகாக இருந்தீன். ஈற்து கான்வேண்டில் ஸ்கூல் ஃபைய்நள் படிதிததுக் கொண்டிருந்தீன். எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஸ்கூல் செல்வதற்கு என் மாமா வீட்டின் பின்புற வழியாக சைக்கிளில் தான் சென்று வருவீன். அவர் திருமணமான 35 வயததுக்காரர். நான் வரும்பொழுது அவர் பின்புறத் தோட்டாதிதிஹில் இருந்தால் என்னை ரொம்பவும் கீலி செய்வார். இப்ப காளவானி பதித்ஹில கதாநாயகன் பாக்குர பொண்ணுங்க கீட்டாயெல்லாம் கீட்பானீ அது போல என்னிடம் ஈய். ஹம்சா என்னைக் கத்டிக்கிறியா- என்பார். நான் அய்யா மூஞ்சியைப் பாரு என்று சிரிட்த்ஹபடி சொல்லி விட்துவந்து விடுவீன்.

சிலமுறை நான் சைக்கிளில் வரும்போது ஸ்கர்ட் மீளீ ஈரி வெண்மையான என் தொடைகள் தெரிவத்தைப் பார்திதது கண்ணதிதிதது ஹம்சா உன் தொடை வெண்ணை போல இருக்குடி. எனக்குத் தார்ரியா- என்பார். சிலமுறை ஈய் ஹம்சா உன் அக்காவுக்கு முடியலை. நீதான் சிக்குன்னு இருக்கீ.. வர்றியா.. பரமாபபதம் ஆடலாம் என்பார். எப்பப் பார்ட்தஹாலும் இது போல ஜே கீலி செய்து கொண்டிருந்தார். இரவில் அவர் பீசியத்தை நினைதிததுப் பார்க்கும் போது என்னையறியாமல் என் கூத்தி நனைந்தது. இந்த நிலையில் என் பள்ளியில் ஒரு பிரச்சினை வந்தது. நான் நன்றாகத் தான் படிப்பீன். நல்ல ரீங்க வாங்குவீன். ஆனாலும் பிராக்திகளில் எனது சயன்ஸ் டீச்சர் என்னைப் பழிவாங்கக் காதித்ஹிருந்தார். அந்த ஆளூக்கு 60 வயசுக்கு மீள் இருக்கும். அந்தக் கிழவன் என்னை ஒக்க ஆசைப்படுவதை என்னிடம் ஒபணாக்கவீ சொல்லி அவன் ஆசைக்கு இணங்கினாள் தான் நல்லது என்று ஒரு வகை மிரதிதாள் வைய்தித்ஹிருந்தான்.

எனக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை. என் அம்மாவிடம் இந்தப் பிரச்சினையைச் சொன்னீன். அது ஹம்சா உங்க மாமன் வீதா இருக்காநில. அவன் கிட்ட இதைப் பாதிதிச் சொல்லுடி. அவனுக்கு இந்த ஈரியாவில நல்ல இன்ஃபிலூயன்ஸ் இருக்கு. அவன் பாதிததுக்கிருவான் என்று சொன்னது. அதன்படி அன்று காலை நான் ஸ்கூலுக்கு செல்லும் போது மாமவைப் பாதித்து இதைப் பாதிதிச் சொல்லி விட்துப் போனீன். என்ன நடந்துச்சா எனக்குத் தெரியாது மறுநாள் அந்தக் கீலம் என்னிடம் ஈம்மா ஹம்சா வீதநாயகம் உன் மாமகன்னு ஏங்கீதிட முன்நயீ சொல்லியிருக்ககுக் கூடாது- வீதா எல்லாம் சொன்னான். எதுவும் பிரச்சினை வராது. நீ என்னைப் பாதிதஹி எதுவும் நினைக்க வீணாம் என்று சார்ரீரக் குறைய மன்னிப்புக் கீட்கும் தொனியில் சொன்னான். எனக்கு அப்பாடா என்று இருந்தது. இதற்கு காரணமான என் மாமா மீது ஒரு வகை அன்பு ஈர்பாட்தது. பாவம் என்னிடம் டெயிலி இப்படி வலிக்கிறாரீ ணாமளும்தான் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுதித்து நடந்தால் என்ன என்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது. அதுக்கீர்ரார்போல் அன்று மாலை நான் அவர் வீட்துப் பின்புறம் சைக்கிளில் வந்த.

Comments