வெள்ளை காரியிர்க்கு கிராமத்து தடி அனுபவிக்க விரும்பினால்

Vellai Kaariyirkku Kiramathu Thadiyai Virumbi Umba Ninaithaal

சுற்றில வாக வந்த இந்த வெள்ளை காரி மங்கை இவன் இந்த பையனின் கிராமத்து உடல் காட்டு மானத்தை அவள் கண்ட உடன் ஒரு முறை அதில் பயம் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினால். இவளது உண்மையான சேட்டை அவள் அந்த கண்டதை எடுத்து அவனது பூலின் மீது வைத்த உடன் தான் ஆரம்பம் ஆகிறது.

Comments