வீட்டு மனைவியுடன் கட்டில் அறையில் கும்மாளம்

Veettu Manaiviyudan Katti Araiyil Kummalam

எதிர் வீடு ஆன்டி யின் உடல் வடிவமும் அவளது உடல் வளைவுகளை என்னை காடிளுக்கு சிக்கிரம் மாக வா என்று சுண்டி எழுத்து. அவளது மேனியை நான் அனகம் அனகம் மாக முத்தம் கொடுத்து அவளது சிலுமிசங்களை நான் சந்தோஷ மாக துவக்கினேன். மிகவும் நிதான மாகவும் பொறுமையாகவும் அவளை படுக்க வைத்து அவளது காம தாகத்தை தீர்ந்தான்.

Comments