ஒப்பது என்று வந்து விட்டால் காதலி தேவடியா வாட்கிறாள்

oppathu enru vanthu vitaal appram kaathali thevidiya vaaga maari vidukiraal

தனது காதலன் காடியில் படுத்து கொடன்னு அவனது சமணி நொண்டி கொண்டு இருக்க. அவளது மூடாக முதலில் தங்குவது போல நடித்து கொண்டே. அப்பறம் முதல் முறை செக்ஸ் போட்டு கொடன்னு அனுபவித்து பார்க்கலாம் என்று நினது. நேருக்க மாக பக்கத்தில் அவள் நெருங்கி வந்து கொஞ்சம் அவளது வுடலை அவுத்து போட்டு காதலனுக்கு சுச்பெராக மேட்டர் கொடுக்கிறாள்.

Comments