அக்கா தங்கையோடு ஆசை வாழ்க்கை

Happy and Fun Life with Homely Sisters Tamil XXX

Tamil Sex Padam

நான் ஆச்சாரமான குடும்பத்தில் பிறந்து படித்து நல்ல வேலையில் இருக்கிறேன். அப்பா, அம்மா இறந்த பிறகு அக்கா, தங்கைக்கு மணம் முடித்து நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்க என்னால் முடிந்த முயற்சிகளை செய்தேன். அவர்கள் படிக்கவில்லை, வேலையில் இல்லை என்று யாரும் கட்டிக் கொள்ள முன் வரவில்லை. ஆனால் எனக்கு மட்டும் பெண் தர க்யூவில் நின்றார்கள். இதனால் நான் நொந்து போனாலும் அக்கா தங்கை இருவரும் அதை பற்றி கவலைப் படவே இல்லை.

திருமண வயதை இருவரும் கடந்து விட்ட போதும் எங்களுக்கு மேரேஜ் வேண்டாம் நீ கட்டிக்கோ. நாங்க உன் கூட உனக்கு உதவியாக இருந்துக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். எனக்கு வாய்க்கிறவளை பற்றி தெரியாததால் நானும் மேரேஜ் பிளானை கைவிட்டு என் அக்கா தங்கையோடு ஆசை வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக அனுபவிக்கிறேன். உடம்பு பசியும், மனப்பசியும் அடங்கி விட்டால் ஆச்சாரமாவது, சமூகமாவது. நமக்காக வாழ்வது தானே வாழ்க்கை.