ஜெட்டியை கலட்டி பூளை பிடித்து உம்பிய மனைவி

Jettiyai Kalatti Poolai PIdithu Umbiya Manaivi

விடாமல் பூளை பிடித்து கொண்டு உம்பி உம்பி சுகம் கொடுப்பது இந்த பெனுக்கு வழக்கம் ஆகா மாறி விட்டது.  அவனது பூளை எடுத்து அவள் வாயில் வைத்து தொண்டை வரை இறக்குகிறாள். அவளது இதம் ஆனா உதடுகளை கொண்டு மெது வாக அவள் அந்த சொங்கி போன குஞ்சிற்கு சுகம் கொடுத்தால்.

Comments