கட்டான் போன்ற பூளை அடித்து தெறிக்க விட செய்தால்

Kattaan Ponra Poolai Adithu Therikka Vida Seithaal

காதலன் பூளை பக்குவ மாக மசாஜ் செய்து கொடுத்து எப்படி பண்பாக பார்த்து கொள்ளும் காதலியை பார்த்து இருக்கீங்களே. கூடிய சிக்கிரம் உங்கள் காதலியும் எப்படி செய்வாள். அவள் என் பூளை பிடித்து நோண்ட நோண்ட இனால் அவளை நிறுத்து என்றே சொல்லவே முடிய வில்லை.

Comments