எதிர் வீட்டு பெண் நட்டு கொண்ட நீண்ட தடியிர்க்கு வாய் போட்டால்

Ethir Veettu Pen Natttu Konda Neenda Thadiyirkku Vaai Potaal

கருத்து போன நீண்ட கட்டான் பூலை எடுத்து அதை தன்னுடைய எதிர் வீடு பெண்ணிற்கு உம்பி கொண்டு சுகம் கொடுக்க அவன் பரிசாக கொடுத்து விட்டான் அந்த பரிசை அவள் வாயில் எப்படி வாங்கி கொள்கிறாள் என்பதை காணுங்கள்.

Comments