பூளை உம்புவது எப்படி இவளிடம் பாருங்கள்

Poolai pidithu umbuvathu eppadi enru ivalidam paarungal

Tamil koothi

அவர் தொடர்ந்து வற்புறுதிதிஹவீ பிரனாப்பூக்கு பொன் செய்து இவரது விருப்பாதிதஹினைச் சொன்னீன். பிரானாப் உடநீ ஒதித்துக் கொண்டார். ஈதிதஹனை நாள் ஒதிதஹ சூஜியை கல்யாணமாயருச்சு இனி ஒக்க முடியாது என்று நினைதிததுக் கொண்டிருந்த சூஜியை புருஷணீ ஒக்க அழைக்கிறான் என்றபோது பிரனாப்பூக்கு கசக்காவா போகிறது- அதன்படி அன்றிரவு பிரானாப் எங்கள் வீத்துக்கு வந்திருந்தார். இவருக்கு ஒரீ சந்தோஷம். என் மகாராணியை ஒக்க வந்திருக்கும் இளவரசர் நீ என்றார். சில நிமிடங்களில் நாங்கள் மூன்று பீறும் அம்மானமாகிவிடடோம். பிரனாப்பின் நீளமான சுன்னியை இவர் ரொம்பவீ ரசிட்தஹார். நானும் பிரனாப்பும் ஒருவருக்கொருவர் அனைட்தஹபடி நிற்க எங்கள் காலடியில் இவர் தவழ்ந்து நிற்க பிரானாப்பின் சுன்ணி அவர் உச்சந்தலையில் உரசியது.

நான் அவர் மீது குதிரை சவாரி செய்வது போல பிடறியில் ஈரி உட்கார்ந்து கொள்ள  பிரானாப் என் முளையை நாக்கியப்தி பூளை உருவி இவர் முகதிதிஹில் உரசீனார். பின் நான் குப்புறப் படுதித்துக் கொண்டு பிரனாப்பின் சுன்னியை உம்ப இவர் என் பின்புறமாக உட்கார்ந்து என் பூந்டையை நாக்கினார். எனக்கு வெறி அதிகமானது இவரிடம் ஈய் அக்காவை ஒதிதஹவாணீ என் காதலன் சுன்ணி எப்படி நிக்குதுன்னு பாதிடஹியா அதைப் பிடிச்சு என் பூந்டைக்குள்லீ திணிச்சு வீடுதா என்றதும் இவர் பிரனாப்பின் சுன்னியைப் புழுதிதிஹி என் பூந்டைக்குள் திணிக்க பிரானாப் வீக்கம் வீக்கமாக என்னை ஒக்க ஆரம்பிட்தஹார். நான் இவரிடம் ஈண் பாதிததுக்கிட்து இருக்கீ. என் பூந்டையில ஒக்கிற என் லாவ்வாறோட் சுன்னியை நக்கி வீடுதா என்றதும் ஈவிர் ஆர்வமாக்க் குனிந்து என் பூந்டைக்குள் சொருகியிருந்த சுன்னியை எடுதித்து நன்றாக உம்பிவித்து திரும்பவும் என் பூந்டைக்குள் சொருகி விட பிரானாப் வீக்கம் வீக்கமாக ஒக்க நான் வெறியோடு காலைப் பரப்பிக் கிடந்தீன். பிரானாப் குதித்து ஒவ்வொன்றும் இதியாக விழா இவர் விரிந்திருந்த என் காலையும் பாதங்களையும் நாக்கியபடி என்னைக் கொஞ்சினார். பல நிமிடங்கள் களிதிதது பிரானாப் என் பூண்டாய் வழிய வழிய சுன்ணிக் கிஞ்சியைக் கொட்ட.

இவர் அப்பிடியீ முகம் புதைதிதது நாக்கினார். என் பூந்டையை நாக்கும் போதே ஈவிர் சுன்ணி விறைதிதது நிற்க பின் பிரானாப் சுன்னியை உம்பியாபடி என்னைப் போட்து ஒதிதஹார். இந்த ஈற்பாடு எங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிதிததுப் போய் விதிதித்ஹூ. ஒவ்வொரு வாரமும் இத்தனை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். சில முறை பிரானாப் என்னை ஒக்கிறததுக்கு முன்னாலீயீ இவர் உம்பித் தன்ணியைக் குடிதிதது விடுகிறார். நானும் பாவம் ஆசைப்படுகிறார் போனால் போகதிதும் என்று விட்டு விடுகிரீன். அடுட்தஹ மாதம் என் நாதிடஹதனார் அதுதான் இவர் அக்கா மாலதி துபாயிலிருந்து இன்கீ வருகிறாள். கூடப் புருசன் வரவில்லை. நான் இவரிடம் தீய்.. நீயும் என் லாவ்வாரும் சீர்ந்து உங்கக்காவை ஒக்கணும்தா. நான் பக்கதிதஹிலிருந்து பாக்கணும்தா என்றதற்கு இவர் மாலதி என்ன சொல்லுவாளோ என்று தயங்குகிறார். இவர் மட்தும் அக்காவை ஒக்கலாம் என் லாவ்வறை என்னை ஒக்கவிட்து ரசிக்கலாம் நான் ஈவிர் அக்காவை என் லாவ்வார் ஒக்கிராக்தை ரசிக்கக் கூடாதா- இப்போது மட்தும் எங்கிருந்து வந்தது இவர் நியாயம்.

Comments